Aktivitete të kryera

September 1, 2023

Takim Përmbledhës

July 17, 2023

Takim Bilateral me Malin e Zi

July 7, 2023

Takim Bilateral me Maqedoninë e Veriut

June 26, 2023

Takim Bilateral me Kosovën

June 20, 2023

Turizmi – Workshop Kombëtar

June 13, 2023

Energjia – Workshop Kombëtar

June 8, 2023

Turizmi – Tryezë e Rrumbullakët: Diversifikimi i Ofertës dhe Turizmi Gjithëvjetor

June 8, 2023

Turizmi – Tryezë e Rrumbullakët: Zhvillimi i Tregut të Turizmit dhe Mikpritjes

June 2, 2023

Bujqësia & Blegtoria – Workshop Kombëtar

May 29, 2023

Industria Përpunuese – Workshop Kombëtar

May 23, 2023

Trajnim – Policy mix and Monitoring for Smart Specialisation

May 19, 2023

ICT (Information Communication Technology) – Workshop Kombëtar

May 15, 2023

BPO (Business Process Outsourcing) – Workshop Kombëtar

May 10, 2023

Industria Përpunuese – Tryezë e Rrumbullakët: Prodhimi i industrisë automotive, pajisjeve elektrike dhe përpunimit të metaleve

May 9, 2023

Bujqësia – Tryezë e Rrumbullaket: Roli i Ekonomisë Blu dhe Sigurisë Ushqimore

May 9, 2023

Bujqësia – Tryezë e Rrumbullaket: Zhvillimi dhe prioritizimi I sekrorëve si bujqësi, blegtori dhe agropërpunimi

May 5, 2023

Industria Përpunuese – Tryezë e Rrumbullakët: Prodhimi i materialeve të ndërtimit

May 2, 2023

Industria Përpunuese – Tryezë e Rrumbullakët: Prodhimi i lëndëve të para

April 24, 2023

Industria Përpunuese – Tryezë e Rrumbullakët: Përpunimi i Drurit

April 24, 2023

Industria Përpunuese – Tryezë e Rrumbullakët: Prodhimi i produkteve tekstile dhe lëkure

April 20, 2023

ICT (Information Communication Technology) – Tryezë e Rrumbullakët: Inovacion & ICT

April 18, 2023

ICT (Information Communication Technology) – Tryezë e Rrumbullakët: Ekosistemi i Start Up

April 3, 2023

BPO (Business Process Outsourcing) – Tryezë e Rrumbullakët

November 18, 2022

Bujqësia – Tryezë e Rrumbullakët: Blegtoria

November 16, 2022

Energjia – Tryezë e Rrumbullakët: Energjia Alternative

November 16, 2022

Energjia – Tryezë e Rrumbullakët: Energjia e Rinovueshme

November 9, 2022

Turizmi – Tryezë e Rrumbullakët: Turizmi Mjekësor

November 9, 2022

Turizmi – Tryezë e Rrumbullakët: Turizmi Bregdetar

November 3, 2022

Turizmi – Tryezë e Rrumbullakët: Turizmi Malor

November 3, 2022

Turizmi – Tryezë e Rrumbullakët: Agro-Turizmi

October 26, 2022

Bujqësia – Tryezë e Rrumbullakët: Pylltaria

October 26, 2022

Bujqësia – Tryezë e Rrumbullakët: Peshkimi dhe Akuakultura

October 26, 2022

Bujqësia – Tryezë e Rrumbullakët: Agropërpunimi

Kalendari i aktiviteteve për EDP