Drejtuese e Ekipit Kombëtar të S3

Linda Pustina

E-mail: linda.pustina@shendetesia.gov.al

 

Sekretariat Teknik

Drejtoria e Programimit Strategjik - Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës

E-mail: info@s3albania.org

Dërgo një mesazh