September 1, 2023

Takim Përmbledhës

July 17, 2023

Takim Bilateral me Malin e Zi

July 7, 2023

Takim Bilateral me Maqedoninë e Veriut

June 26, 2023

Takim Bilateral me Kosovën

June 2, 2023

Bujqësia & Blegtoria – Workshop Kombëtar

May 9, 2023

Bujqësia – Tryezë e Rrumbullaket: Roli i Ekonomisë Blu dhe Sigurisë Ushqimore

May 9, 2023

Bujqësia – Tryezë e Rrumbullaket: Zhvillimi dhe prioritizimi I sekrorëve si bujqësi, blegtori dhe agropërpunimi

November 18, 2022

Bujqësia – Tryezë e Rrumbullakët: Blegtoria

October 26, 2022

Bujqësia – Tryezë e Rrumbullakët: Pylltaria

October 26, 2022

Bujqësia – Tryezë e Rrumbullakët: Peshkimi dhe Akuakultura

October 26, 2022

Bujqësia – Tryezë e Rrumbullakët: Agropërpunimi