Energjia

Sektori i energjisë është një nga gjashtë fushat, e cila, sipas mapping ka rezultuar se, për shkak të potencialit që mbart, mund të ndihmojë në zhvillimin e ekonomisë shqiptare, nëse specializohet në mënyrë inteligjente. Pikërisht nëpërmjet Strategjisë së Specializimit Inteligjent (S3), shteti shqiptar synon të hartojë një strategji ndërsektoriale për të identifikuar fushat prioritare. Kjo strategji ka për qëllim të krijojë një avantazh konkurrues dhe të shtojë vlerën në ekonominë shqiptare për të ardhmen. S3 është një strategji e kushtëzuar nga Bashkimi Evropian për vendet anëtare dhe vendet kandidate, siç është edhe Shqipëria si pjesë e agjendës së Ballkanit Perëndimor.