September 1, 2023

Takim Përmbledhës

July 7, 2023

Takim Bilateral me Maqedoninë e Veriut

May 29, 2023

Industria Përpunuese – Workshop Kombëtar

May 10, 2023

Industria Përpunuese – Tryezë e Rrumbullakët: Prodhimi i industrisë automotive, pajisjeve elektrike dhe përpunimit të metaleve

May 5, 2023

Industria Përpunuese – Tryezë e Rrumbullakët: Prodhimi i materialeve të ndërtimit

May 2, 2023

Industria Përpunuese – Tryezë e Rrumbullakët: Prodhimi i lëndëve të para

April 24, 2023

Industria Përpunuese – Tryezë e Rrumbullakët: Përpunimi i Drurit

April 24, 2023

Industria Përpunuese – Tryezë e Rrumbullakët: Prodhimi i produkteve tekstile dhe lëkure