September 1, 2023

Takim Përmbledhës

July 17, 2023

Takim Bilateral me Malin e Zi

June 20, 2023

Turizmi – Workshop Kombëtar

June 8, 2023

Turizmi – Tryezë e Rrumbullakët: Diversifikimi i Ofertës dhe Turizmi Gjithëvjetor

June 8, 2023

Turizmi – Tryezë e Rrumbullakët: Zhvillimi i Tregut të Turizmit dhe Mikpritjes

November 9, 2022

Turizmi – Tryezë e Rrumbullakët: Turizmi Mjekësor

November 9, 2022

Turizmi – Tryezë e Rrumbullakët: Turizmi Bregdetar

November 3, 2022

Turizmi – Tryezë e Rrumbullakët: Turizmi Malor

November 3, 2022

Turizmi – Tryezë e Rrumbullakët: Agro-Turizmi